Otrzymaliśmy dotację z Unii Europejskiej

GlassDOOR – drzwi stworzone przez Lus-ar – zostały nagrodzone w konkursie Kupuj Lokalne Produkty!
27 października 2010
12. Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”
12 grudnia 2010
Show all

Otrzymaliśmy dotację z Unii Europejskiej

Z satysfakcją informujemy Państwa, że odnieśliśmy sukces aplikując o środki finansowe z Unii Europejskiej. Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO): Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości.

Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie na realizację projeku: „Wzrost konkurencyjności firmy LUS-AR poprzez inwestycje w centrum obróbcze szkła”. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do dalszego rozwoju firmy, zapewniając kompleksową produkcję z zastosowaniem innowacyjnych technologii obróbki szkła.